top of page

את מי אתה אוהב יותרבהתחלה זה היה אבא

שרכן אל ברוך הקטן


בדיעבד נדמה לברוך

שהוא היה אז

בן שמונה או תשע

אבל לא בטוח


בכל מקרה

אבא היה צריך

להתכופף קדימה

אם הוא רצה

שפניהם יהיו באותו גובה


ברוך זוכר שאבא רכן ישר

אל פניו של ברוך הקטן

ושאל בשקט

כמעט בלחש:


את מי אתה אוהב יותר?

את אמא או אותי?


היום נדמה לברוך

שהוא לא הופתע מהשאלה ההיא

משהו התרחש בבית

כבר הרבה זמן

שברוך הקטן התחבר

למושג גירושין


הוא דווקא שאל את שושנה פעם:

אתם הולכים להתגרש?


והתשובה ששושנה נתנה לו

לא הרגיעה את ברוך הקטן


הוא אהב את שושנה יותר מאבא

זו לא הייתה שאלה עבורו

אבל הוא גם ידע

שלא יכול

לשתף את זה עם אבא

כי זה ישבור לו את הלב

וברוך הקטן לא הרגיש חזק מספיק

לשאת גם בנטל ליבו השבור של אבא

בתקופה שבה

משפחתו ועולמו

עמדו להתמוטט


כך חשב ברוך הקטן

כשאבא חיכה לתשובת בנו


את מי אתה אוהב יותר?

את אמא או אותי?


זו הייתה הפעם הראשונה

הטראומה הראשונה

שברוך זוכר

כאשר מערכת העצבים

הלא טיפוסית שלו

ברחה מהמצב הבלתי נסבל

ופשוט קפצה מהרגע


הקפיצה הזו לא נמשכה זמן רב

רק למשך כמה מצמוצים

רק למשך זמן מספיק לברוך הקטן

כדי לאסוף כוח מספיק

כדי להיות חזק מספיק

להגיד לאבא

את התשובה

האפשרית

היחידה

השקרית

שלא תשבור לו את הלב

‎וגם מורידה את הנטל

‎מכתפיו הקטנות של ברוך הקטן

עליו לבחור צד

במאבק המבוגרים הזו

שהוריו נלחמו זה בזו

בלחישות חרישיות:


אני אוהב את שניכם

באותה מידה

ברוך הקטן שיקר


ברוך לא זוכר מה קרה אחר כך


אולי אבא השאיר אותו לבד

וברוך הקטן קפץ במהירות

חזרה למקום שבו

אף אחד לא רוכן לו אל הפנים

אף אחד לא נכנס לו מתחת לעור

שם כולם הניחו לו לנפשו


בתוך המצב הנפשי ההוא

שמבחוץ נראה כמו אקסצנטריות

או חוסר אחריות

לעתים קרובות חוסר רגישות

ולפעמים יהירות ממש


כשמבפנים

מצד שני

זה נראה כמו מקלט נפשי

האמצעי היחיד והחיוני

כדי לשרוד את הרגע הבלתי נסבל 


ברוך לא יודע

אם זו הייתה הטראומה

הראשונה והמקורית

שגייסה את מערכת העצבים

הלא טיפוסית שלו

אבל הוא כן יודע

שמאז המוח שלו

הגיב במיליוני ומיליוני

מצבים בלתי נסבלים דומים

בקפיצה פשוטה ושרירותית מהרגע

לגמרי בלי קשר

לכוונות של ברוך הקטן

וברוך הגדול


יכולות להיות

סיבות רבות לכך

שהמוח של ברוך מעריך מצב

כבלתי נסבל


זו יכולה להיות

סיבה בנאלית לחלוטין

לדוגמה

שיעור משעמם במדע

או שזה יכול להיות

כואב בצורה גרנדיוזית

כמו השאלה של אבא:


את מי אתה אוהב יותר?

את אמא או אותי?


כמובן

מאוחר יותר

כשאופרת הסבון המשפחתית נמשכה

גם שושנה רכנה אל ברוך הקטן

ושאלה אותו את אותה השאלה


אבל ברוך כבר לא זוכר

מה הוא ענה


הוא איבד לגמרי את הרגע ההוא


יחד עם מיליוני רגעים אחרים


8 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating

Best Value

Rózsikanéni

€18

18

Every month

adj kölcsön havi 18 eurót barukhnak és kamatostul kapod vissza képzeletbeli nagynénje halála után

Valid until canceled

BARUKH+ heti családi hírlevél

bottom of page